Program Kelana Negeri 2008

Kelana Negeri Johor akan menyusun progran dan aktiviti untuk tahun 2008.
Bagi menggalakkan penyertaan serta memenuhi keperluan para ahli, kami
akan menimbang syor dan cadangan saudara-saudara di luar sana. Segala
idea yang bernas serta membina amat dialu-alukan. Bersama-sama kita
merialisasikan satu matlamat yang gemilang.

Terima kasih di atas sokongan anda.

0 comments:

Post a Comment