Penghargaan dan Terima Kasih

Majlis Kelana Negeri Johor amat terharu dan tersanjung dengan kesudian serta sambutan tuan-tuan rumah seisi keluarga, menerima kunjungan marhaban kumpulan pemimpin (PPNJ/PPD)
dan ahli kelana.
En. Ramli b. Ibrahim
Tn. Hj. Mohd Ali b. Hj. Mohd Noh
YM. Raja Iskandar b. Raja Ali
En. Hasan b. Kandar
En. Zaid Mazri b. Buhari
Pn. Nursidah bt. Abd Hamid
En. Reduwan b. Ahmad
Tn. Hj. Samsi b. Nasir
En. Mohd Khir b. Hj. Muda
En. Mohd Asik b. Saim

Pisang emas dibawa belayar,
Masak sebiji di atas peti;
Hutang emas boleh dibayar,
Hutang budi dibawa mati.

0 comments:

Post a Comment