Kolokium Pesuruhjaya Pengakap Malaysia

Tarikh : 10 - 14 Dis. 2007
Tempat : Universiti Putra Malaysia, Serdang
Anjuran : PPM dengan kerjasama Kementerian Pelajaran Malaysia
dan Kementerian Belia dan Sukan

2 comments:

Badge House said...

Sila berikan lebih sikit maklumat lain kali, Berita ringkas sebegini tidak ada apa apa guna.

Badge House said...

Kertas Kerja:
•Peranan Pesuruhjaya Menjana Kecemerlangan Kepengakapan
•Status Kepengakapan di Peringkat Antarabangsa
•Peranan Kementerian Belia dan Sukan Malaysia dalam Mendokong Kecemerlangan Pergerakan Pengakap Di dalam dan di luar negara.
•Aspirasi Belia dalam Pembangunan Negara ke Arah 2057
•Peranan Ko-kurikulum Dalam Pembangunan Sahsiah Pelajar Malaysia
•Penyediaan Pembangunan Modal Insan Kelas Pertama melalui Latihan Ko-kurikulum di Insitutusi Pengajaian Tingi di dalam dan di luar negara.
•Pendaftaran,Pengurusan & Pentadbiran Pengakap Peringkat Kumpulan dan Daerah
•Peranan Ibu Pejabat Persekutuan Pengakap Malaysia sebagai Wadah Merealisasikan Kegiatan Kepengakapan Berkualiti

Forum:
•Kedinamikan Aktiviti Kepengkapan Menjamin Kesinambungan Generasi Penerus

Pembentangan Projek Khas:
•Johore Extreme Challenge
•’Sunrise’ Programme
•HINEX CAMP
•Penanaman Semula Spesies Bakau
•Konservasi Alam Sekitar
•Pertandingan Musabaqah
•Penubuhan Pasukan Bencana Alam

Bengkel:
Bengkel 1
•Strategi Meningkatkan Kualiti Pergerakan Pengakap. (Total Quality Management)
•Strategi Memperbaiki Imej Pergerakan Pengakap. (Imej & Branding)
•Strategi Menjadikan Pergerakan Pengakap Betul-Betul Berguna Kepada Masyarakat. (Scouting Make Over)
•Strategi Mengurus Pergerakan Pengakap Secara Berkesan. (Good Governance)
•Strategi Menggalakkan ICT dalam Pembangunan Kepengakapan (ICT)
•Peranan Pemimpin dalam Pembentukan Sahsiah Emosi Rohani dan Intelektual Pengakap
•Strategi Penubuhan Pasukan Kelana Terbuka di Kawasan Felda, Felcra, Kampong Tradisi, Taman-Taman Perumahan, Kampong-Kampong Baru, dan Masyarakar Orang Asli serta Masyarakat Peribumi.

Bengkel 2
Strategi Merancang dan Melaksanakan Aktiviti yang relevan dengan muda-remaja-belia dalam unit Pengakap Lebah, Pengakap Kanak-Kanak, Pengakap Muda, Pengakap Remaja, Pengakap Kelana, Pengakap Laut, Pengakap Udara Pemimpin dan Pesuruhjaya
•Pengakap Lebah
•Pengakap Kanak-Kanak (Cub Scout)
•Pengakap Muda (Scout)
•Pengakap Remaja (Senior Scout)
•Pengakap Kelana (Rover Scout)
•Pengakap Laut (Sea Scout)
•Pengakap Udara (Air Scout)
•Pembangunan Pemimpin Pengakap (Scout Leaders)
•Pembangunan Pesuruhjaya Pengakap (Scout Commissioners)

Bengkel 3
Tema : Peningkatan Kecemerlangan Kepengakapan
•Strategi Meningkatkan Sumber Dana Bagi Pelaksanaan Aktiviti Kepengakapan di Peringkat Daerah, Negeri, Kebangsaan dan Antarabangsa
•Strategi Memendekan Tempoh dan Jangka Masa Korobori, Jambori Di Pelbagai Peringkat Dari 4 Tahun Sekali Ke 2 Tahun Sekali Bagi Membolehkan Penyertaan Yang Maksimun Dari Setiap Ahli Pengakap.
•Strategi Penambahan Bilangan Penyertaan Pengakap dan Pemimpin ke Jambori / Forum / Khemah Kerja di Peringkat Dunia
•Perancangan Aktiviti Tahunan Berpusatkan kepada Keperluan Semasa (Relevan)
•Strategi Melibatkan Masyarakat Setempat dalam Kegiatan Kepengakapan.
•Strategi Penglibatan Pasukan Kelana Secara Aktif di Dalam dan di Luar Negara
•Penghargaan, Pengiktirafan dan Penganugerahan Bintang dan Pingat kepada Pemimpin Pengakap daripada Persekutuan Pengakap Malaysia, Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan.
•Penglibatan Pengakap dalam Misi Kemanusiaan
•Strategi Meningkatkan Publisiti dalam Pembangunan Negara


Perasmian Pembukaan YAB Dato Seri Abbdullah Ahmad Badawi
Perdana Menteri Malaysia
Merangkap Presiden Agong Kehormat
Persekutuan Pengakap Malaysia

Perasmian Penutupan YB Datuk Seri Azlina Dato’ Othman Said
Menteri Belia dan Sukan
Merangkap Pesuruhjaya Kehormat

Post a Comment