Ucapan Selamat Tahun Baru

Kepada semua Ahli Majlis Kelana Negeri Johor, pemimpin kelana
dan ahli-ahli kelana di negeri Johor dan seluruh dunia amnya.
Terimalah ucapan ikhlas dan penuh bermakna;
"Selamat Menyambut Tahun Baru 2008"
Semoga semangat dan azam pada tahun 2008
menuju ke arah kecemerlangan berpengakap dan
progresif dalam menjalankan aktiviti kelana khususnya.

0 comments:

Post a Comment